top of page
blank

Ikke vært hos Osteopat tidligere?

 

Hva kan du forvente når du oppsøker en osteopat for behandling?

Ved en førstegangskonsultasjon vil det først bli stilt spørsmål i forhold til problemet du oppsøker hjelp for samt noe annen sykehistorie. Så vil Osteopaten undersøke deg grundig for å avdekke mulige sammenhenger til din aktuelle plage. Sikkerhetstester utføres for å avgjøre hvilke pasienter som trygt kan ha effektiv effekt ved osteopatibehandling. Er det positive medisinske, nevrologiske eller ortopediske tester som gir mistanke om bakenforliggende sykdom, skade etc henviser vi deg videre til lege. Sikkerhet og samarbeid med andre helseprofesjoner er viktig for oss som Osteopater. Deretter, med mindre du trenger videre henvisning til eksempelvis lege, vil vi behandle deg med manuelle teknikker. Målet er å finne lokalisasjonen, eventuelt sammenhengene i kroppen som forårsaker plagen. Derfor blir hele kroppen tatt med i betraktning, og ikke bare der du kjenner smerten. Osteopati behandling er en trygg manuell behandlingsform som bruker flere ulike teknikker som verktøy. Fra myke skånsomme teknikker som avspenning av vev, tøyninger, mobilisering, drenering til manipulering (også folkelig kalt for knekking).

For å kunne foreta en optimal undersøkelse og behandling er det mest hensiktsmessig at pasienten er iført undertøy, eventuelt en kort shorts eller lignende. Føler du noe ubehag rundt dette, må du straks opplyse behandler. Konsultasjonstiden er vanligvis på 45-60 min for første konsultasjon og alt fra 20-45min for oppfølgende behandling. Dette varierer veldig og er individuelt for den aktuelle pasient, og den aktuelle problemstilling.

Pasientjournal tas opp i den hensikt å yte adekvat behandling. Alle på klinikken har taushetsplikt, og tidvis diskuterer kollegaene pasientkasuistikker seg imellom (pasienten forblir anonym). Pasienter har rett til innsyn i egen journal. Du skal ikke slutte å gå til legen, eller slutte med medisinene dine uten samråd med legen din. Har du noen spørsmål i forbindelse med behandlingen, skal du ikke nøle med å ta det opp med behandler. Foreldre (eller andre med forelderansvar) må gi samtykke for helsehjelp til personer under 16 år.

Reaksjoner på behandling

 

De første 24timene etter behandling kan enkelte pasienter få en forbigående reaksjon i kroppen på bakgrunn av endringer som er blitt gjort ved behandlingen. Eksempelvis kan plagen blir noe verre – en lett smerte økning, tretthet, eller influensa lignende symptomer.

I de fleste tilfeller, hos pasienter med funksjonelle forstyrrelser, kan man forvente en bedring etter tre-fire behandlinger. Hvor ofte og lengde på behandling er individuelt fra pasient til pasient.

ÅPNINGSTIDER

Enebakk; Onsdag kl.10.00 - 18.00

       Askim; Man,Tirs,Tors og Fre             kl. 08.00 - 16.00

KONTAKT

Adresse: Askim Osteopati, Rådhusgata 23, 1830 ASKIM

Bakkehagan 5, 1911 FLATEBY

 

Telefon: 995 21 646

MNOF

Medlem av Norsk Osteopat Forbund

Bilder av Paulsen Photography

bottom of page